PNM - Pan Nordic Meat tiedote koskien puolalaisen naudanlihan maahantuontia

Helsingin Sanomissa julkaistiin 27.1.2019 artikkeli puolalaiseen naudanlihatuotantoon liittyvistä epäkohdista.

 PNM tuo maahan puolalaista pakastelihaa MITMAR-nimiseltä yhtiöltä. MITMAR on lihanleikkuuseen erikoistunut yritys. Se ei suorita eläinten teurastusta. MITMAR ei ole epäiltynä eläinten kaltoinkohtelusta heidän laitoksissaan. Se ei myöskään ole ollut yhteistyössä niiden laitosten kanssa, jotka nyt ovat valvonnassa.

PNM ei ole myynyt puolalaista lihaa vähittäiskaupan ketjuille Suomessa. Sen sijaan PNM on myynyt puolalaista pakastelihaa joillekin Foodservice- ja teollisuusasiakkaille. PNM tiedottaa kyseisille asiakkaille hankkimansa lihan alkuperästä ja laadusta.

PNM jäljittää tarkasti kaikki lihan alkuperään ja eläinten kohteluun liittyvät seikat toimittajiltaan ja suhtautuu kaikenlaisiin väärinkäytöksiin jyrkän kielteisesti. Sairaiden eläinten lihaa ei missään nimessä saa käyttää elintarvikkeeksi. PNM:n oman laadunvalvonnan ja tuotantolaitosten auditoinnin lisäksi Suomeen EU:sta tuotava liha on ensisaapumisvalvonnan ja muun viranomaisvalvonnan piirissä.

Valtaosa puolalaisista teurastamoista toiminee kaikkien EU:n säädösten mukaisesti. Nyt esiin tullut tapaus koskee tämän hetken tiedon mukaan kahden yrityksen toimintaa, jonka kanssa PNM:llä ei ole ollut yhteistyötä.

 Helsingissä, tammikuun 30. päivänä 2019

 PNM – Pan Nordic Meat Oy
Juha-Pekka Jussila
Toimitusjohtaja
juha-pekka.jussila@pnm.eu
p. 050-550 1435

Markkinointi PNM Holding